Thành ngữ thông dụng

Tổng quan học phần

Thành ngữ đóng vai trò rất quan trọng đặc biệt trong văn nói. Nó làm cho câu chuyện trở nên thú vị và hấp dẫn hơn. Tuy nhiên việc hiểu thành ngữ lại không liên quan đến quy tắc ngữ pháp hay ý nghĩa từ vựng. Trừ khi bạn biết được nghĩa còn không thì sẽ gần như không thể đoán ra ý nghĩa của thành ngữ. Do đó học phần được thiết kế giới thiệu 150 thành ngữ phổ thông. Mỗi thành ngữ đều có giải thích rõ nghĩa đi kèm ví dụ và các câu đồng nghĩa tương tự. Nắm được những thành ngữ thông dụng này sẽ làm tăng khả năng giao tiếp của các bạn như người bản địa và cải thiện đáng kể điểm thi Speaking của các bạn luyện IELTS.
abc