Luyện phản xạ

Tổng quan học phần

Khi giao tiếp thực tế chúng ta sẽ gặp phải vấn đề diễn đạt ý đến người nghe. Nếu chúng ta tự dịch các ý tiếng Việt trong đầu sang tiếng Anh thì chúng ta sẽ gặp phải nhiều vấn đề như truyền đạt lủng củng khó hiểu, không đúng văn hóa, văn phong nước ngoài và phản ứng chậm chạp thiếu nhạy bén.

Học phần Luyện phản xạ (reflexes) trong khoá giao tiếp Căn bản cung cấp 90 mẫu câu cửa miệng kèm theo hàng trăm câu ví dụ được biên soạn và tinh giản bởi thầy Tony và các chuyên gia ngôn ngữ học hàng đầu của trường Cambridge, Vương Quốc Anh giúp học viên có thể phản ứng nhanh nhạy, diễn đạt chính xác hiệu quả và thoát ý khi giao tiếp sinh hoạt hàng ngày.
abc