Điều khoản

Về các điều khoản


Với việc sử dụng Tonyenglish.vn, bạn đồng ý chấp nhận các điều khoản nêu dưới đây. Những điều khoản này có hiệu lực ngay khi bạn lần đầu tiên dùng tonyenglish.vn. Để biết các Điều Khoản Sử Dụng của TonyEnglish một cách đầy đủ và mới nhất, xin xem trang chính bằng tiếng Anh: http://www.tonyenglish.vn/en/about/terms-conditions
 

Sử dụng Tonyenglish.vn

 

Bạn đồng ý dùng Tonyenglish.vn chỉ với những mục đích đúng pháp luật và không xâm phạm quyền, giới hạn hoặc ngăn cấm người khác sử dụng tonyenglish.vn. Những hành vi bị ngăn cấm gồm sách nhiễu hay gây phiền não hoặc khó chịu cho bất cứ ai, hay đăng nội dung có tính chất bôi nhọ, tục tĩu hoặc làm gián đoạn việc lưu thông đối thoại trên fanpage mạng xã hội.
 

Bản quyền trí tuệ

 

Tất cả các bản quyền, mẫu mã, quyền về kiểu mẫu, bằng sáng chế và các quyền sở hữu trí tuệ khác (đăng ký cũng như không đăng ký) trên và trong tonyenglish.vn và tất cả các nội dung (dưới mọi hình thức) được đặt trên mạng đều thuộc quyền sở hữu của TonyEnglish hoặc người cấp phép cho TonyEnglish. Bạn không được sao chép, tái bản, cắt xén, tải xuống, phát sóng, chuyển tải, hoặc dùng nội dung của tonyenglish.vn bất cứ trong trường hợp nào, ngoại trừ cho mục đích cá nhân và không mang tính chất kinh doanh. Nếu dùng nội dung của tonyenglish.vn cho những mục đích khác, bạn phải được TonyEnglish cho phép trước bằng văn bản.
 
Các tên tuổi, danh mục, hình ảnh và logo biểu trưng cho TonyEnglish hoặc đối tượng thứ ba và các tài liệu, chương trình đều thuộc bản quyền, quyền về kiểu mẫu, mẫu mã của TonyEnglish và đối tượng thứ ba. Những điều ghi ở đây sẽ không được coi như trao quyền dùng thương hiệu, bản quyền hay mẫu mã thiết kết của TonyEnglish hay bên thứ ba.
 

Tài khoản, mật khẩu học viên và sự bảo mật


Học viên sẽ nhận được một mật khẩu và tài khoản sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký sử dụng Dịch Vụ. Học viên có trách nhiệm bảo mật mật khẩu và tài khoản, và hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động diễn ra dưới việc sử dụng mật khẩu hoặc tài khoản của mình. Học viên đồng ý (a) thông báo ngay cho TonyEnglish về bất cứ trường hợp nào sử dụng trái phép mật khẩu hoặc tài khoản của Học viên hoặc bất cứ trường hợp nào khác vi phạm sự bảo mật, và (b) bảo đảm rằng Học viên luôn thoát khỏi tài khoản của mình sau mỗi lần sử dụng. TonyEnglish không thể và sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do Học viên không tuân thủ quy định tại mục này.

Miễn trừ trách nhiệm:

 

Đa số nội dung trên TonyEnglish được các thành viên là đội ngũ giáo viên sưu tầm tinh lọc. Trách nhiệm về nguồn gốc tài liệu của họ và không phải của TonyEnglish, trừ phi được nói rõ. TonyEnglish không chịu trách nhiệm cho nội dung đăng tải của các thành viên trên Tonyenglish.vn, hay nội dung của các trang web thứ ba có thể được đọc thông qua Tonyenglish.vn. Các đường dẫn tới trang web thứ ba từ Tonyenglish.vn không đồng nghĩa sự ưng thuận của TonyEnglish.
 
TonyEnglish không bảo đảm tính kịp thời, trọn vẹn hay hiệu suất của trang web hay nội dung. Mặc dù chúng tôi cố gắng bảo đảm rằng mọi nội dung do TonyEnglish cung cấp là chính xác vào lúc đăng tải, nhưng TonyEnglish không giữ trách nhiệm vì bất kỳ sai sót, hay nội dung không chính xác trên trang web.
 

Các điểm chung

 
Nếu có điểm nào trong các điều khoản này bị cho là bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không thể thực hiện do luật pháp của bất kỳ tiểu bang hay đất nước nào nơi các điều khoản này được nhằm hiệu lực, thì theo mức độ và phạm vi quyền tài phán cho rằng điểm đó là bất hợp pháp, không hợp lệ hay không thể thực hiện, điểm đó sẽ được bỏ và xóa khỏi các điều khoản này
 
Việc TonyEnglish không thể hay chưa thể thực hiên bất kỳ quyền nào trong các điều khoản này không có nghĩa là TonyEnglish không có quyền thực hiện quyền đó.
 
Việc sử dụng trang Tonyenglish.vn phụ thuộc vào các điều khoản và điều kiện ở Việt Nam, phải được diễn giải theo đúng luật pháp Việt Nam và phụ thuộc vào quyền phán xét duy nhất của tòa án Việt Nam.
 
Nếu có thắc mắc về những điều khoản sử dụng này, bạn có thể email cho chúng tôi.
abc