Cambridge IELTS 01

GLASS - Capturing the dance of light

Glass, in one form or another, has long been in noble service to humans. As one of the most widely used of manufactured materials, and certainly the most versatile, it can be as imposing as a telescope mirror the width of a tennis court or as small and simple as a marble rolling across dirt. 
Sep 21,2017
.

Thủy tinh - Vũ điệu ánh sáng


A

Glass, in one form or another, has long been in noble service to humans.
Thủy tinh, dù ở dạng này hay dạng khác, đều phục vụ cho nhu cầu cao cấp của con người.

As one of the most widely used of manufactured materials, and certainly the most versatile, it can be as imposing as a telescope mirror the width of a tennis court or as small and simple as a marble rolling across dirt.
Là một trong những loại vật liệu chế tạo được sử dụng phổ biến nhất, và dĩ nhiên là linh hoạt nhất, nó có thể hoành tráng như một chiếc kính thiên văn phản chiếu bề rộng của một sân tennis hoặc nhỏ và đơn giản như một viên bi lăn dưới mặt đất.

The uses of this adaptable material have been broadened dramatically by new technologies glass fibre optics — more than eight million miles — carrying telephone and television signals across nations, glass ceramics serving as the nose cones of missiles and as crowns for teeth; tiny glass beads taking radiation doses inside the body to specific organs, even a new type of glass fashioned of nuclear waste in order to dispose of that unwanted material.
Việc sử dụng vật liệu biến tính này tăng đột biến nhờ công nghệ sợi quang thủy tinh mới, truyền tín hiệu điện thoại và ti vi với quãng đường hơn tám triệu dặm đến mọi quốc gia, gốm thủy tinh được dùng trong mũi hỏa tiễn và mão răng; hạt thủy tinh nhỏ mang bức xạ bên trong cơ thể tới các cơ quan đặc biệt, thậm chí là loại gương mới được tạo hình từ rác thải hạt nhân để khử vật liệu không mong muốn.

B

On the horizon are optical computers.
Không lâu tới đây các máy tính quang học sẽ ra đời.

These could store programs and process information by means of light - pulses from tiny lasers - rather than electrons.
Nó có thể lưu trữ chương trình và xử lý thông tin nhờ phương tiện ánh sáng -  các xung tạo từ tia lade nhỏ - chứ không phải là các hạt electron.

And the pulses would travel over glass fibres, not copper wire.These machines could function hundreds of times faster than today’s electronic computers and hold vastly more information.
Và các xung sẽ đi qua các sợi thủy tinh mà không phải dây đồng. Những thiết bị này có thể hoạt động nhanh gấp hàng trăm lần so với các máy tính điện tử bây giờ và chứa lượng vô cùng lớn thông tin.

Today fibre optics are used to obtain a clearer image of smaller and smaller objects than ever before - even bacterial viruses.
Ngày nay sợi quang được sử dụng để thu được hình ảnh rõ ràng hơn về các vật thể nhỏ và siêu nhỏ - thậm chí là virus vi khuẩn.

A new generation of optical instruments is emerging that can provide detailed imaging of the inner workings of cells.
Thế hệ mới các thiết bị quang học đang nổi này có thể cung cấp hình ảnh chi tiết về các hoạt động sống bên trong tế bào.

It is the surge in fibre optic use and in liquid crystal displays that has set the US glass industry (a 16 billion dollar business employing some 150,000 workers) to building new plants to meet demand.
Làn sóng sử dụng sợi quang và màn hình tinh thể lỏng đã định hình ngành công nghiệp thủy tinh của Mỹ (một ngành kinh doanh 16 tỷ đô la với khoảng 150,000 nhân công) nhằm xây các nhà máy mới để đáp ứng nhu cầu.

C

But it is not only in technology and commerce that glass has widened its horizons.
Nhưng không chỉ trong lĩnh lực công nghệ và thương mại, thủy tinh đang vươn ra những chân trời mới.

The use of glass as art, a tradition spins back at least to Roman times, is also booming.
Việc chế tác thủy tinh như một nghệ thuật , một nghề truyền thống  từ thời La Mã, cũng đang bùng nổ.

Nearly everywhere, it seems, men and women are blowing glass and creating works of art.
Hầu khắp mọi nơi, có thể thấy nam và nữ nghệ nhân thổi thủy tinh và tạo ra tác phẩm nghệ thuật.

«I didn’t sell a piece of glass until 1975,» Dale Chihuly said, smiling, for in the 18 years since the end of the dry spell, he has become one of the most financially successful artists of the 20th century.
«Tôi không bán các tác phẩm thủy tinh cho đến năm 1975,» Dale Chihuly tươi cười nói, vì trong 18 năm kể từ lúc kết thúc giai đoạn khó khăn, ông đã trở thành một trong những nghệ sĩ kinh doanh thành công nhất của thế kỷ 20.

He now has a new commission - a glass sculpture for the headquarters building of a pizza company - for which his fee is half a million dollars.
Ông đang có một hợp đồng mới – làm một tác phẩm điêu khắc thủy tinh cho trụ sở một công ty bánh pizza – với thù lao nửa triệu đô la.

D

But not all the glass technology that touches our lives is ultra-modern.
Nhưng không phải mọi công nghệ thủy tinh tiếp cận tới cuộc sống đều tối tân.

Consider the simple light bulb; at the turn of the century most light bulbs were hand blown, and the cost of one was equivalent to half a day’s pay for the average worker.
Khi xem xét các bóng đèn đơn giản; vào cuối thế kỉ, hầu hết bóng đèn đều được thổi thủ công, và chi phí trên một đơn vị sản phẩm tương đương với một nửa ngày lương của công nhân trình độ tay nghề trung bình.

In effect, the invention of the ribbon machine by Corning in the 1920s lighted a nation.
Trên thực tế, việc phát minh ra máy in ruy băng bởi Corning trong năm 1920 đã mang ánh sáng đến khắp quốc gia.

The price of a bulb plunged.
Bóng đèn bị rớt giá.

Small wonder that the machine has been called one of the great mechanical achievements of all time.
Hơi ngạc nhiên là thiết bị này đã được xem là một trong những thành tựu cơ khí vĩ đại nhất mọi thời đại.

Yet it is very simple: a narrow ribbon of molten glass travels over a moving belt of steel in which there are holes.
Tuy nhiên, nó có cấu tạo rất đơn giản: một dải ruy băng hẹp thủy tinh nóng chảy đi qua một dây thép có những lỗ hổng đang chuyển động.

The glass sags through the holes and into waiting moulds.
Thủy tinh uốn cong qua lỗ và chờ vào khuôn.

Puffs of compressed air then shape the glass.
Khí nén làm khô và sau đó tạo hình dạng cho thủy tinh.

In this way, the envelope of a light bulb is made by a single machine at the rate of 66,000 an hour, as compared with 1,200 a day produced by a team of four glassblowers.
Bằng cách này, vỏ bóng đèn được sản xuất bởi một thiết bị độc nhất với mức 66,000 cái một giờ, so với 1,200 cái một ngày bởi một nhóm bốn nghệ nhân thủy tinh.

E

The secret of the versatility of glass lies in its interior structure.
Bí mật về khả năng biến tính của thủy tinh nằm ngày ở cấu trúc bên trong của nó.

Although it is rigid, and thus like a solid, the atoms are arranged in a random disordered fashion, characteristic of a liquid.
Mặc dù thủy tinh cứng và có dạng một chất rắn, các nguyên tử của nó sắp xếp một cách hỗn loạn ngẫu nhiên giống như chất lỏng.

In the melting process, the atoms in the raw materials are disturbed from their normal position in the molecular structure; before they can find their way back to crystalline arrangements the glass cools.
Trong quá trình nóng chảy, các nguyên tử trong vật liệu gốc di chuyển hỗn loạn khỏi vị trí bình thường trong cấu trúc phân tử; trước khi chúng có thể quay về dạng tinh thể trong thủy tinh lạnh.

This looseness in molecular structure gives the material what engineers call tremendous “formability” which allows technicians to tailor glass to whatever they need.
Sự giãn nở trong cấu trúc phân tử này cung cấp loại nguyên liệu mà các kỹ sư gọi cho là "có khả năng tạo hình" vô đối cho phép kỹ thuật viên định hình thủy tinh thành bất cứ thứ gì họ cần. 

F

Today, scientists continue to experiment with new glass mixtures and building designers test their imaginations with applications of special types of glass.
Ngày nay, các nhà khoa học tiếp tục thử nghiệm loại thủy tinh hỗn hợp mới và các nhà xây dựng thiết kế kiểm tra lại giả thiết của họ bằng sự áp dụng thủy tinh đặc biệt.

A London architect, Mike Davies, sees even more dramatic buildings using molecular chemistry.
Một kiến ​​trúc sư ở London, Mike Davies mường tượng về các tòa nhà ấn tượng sử dụng hóa học phân tử.

“Glass is the great building material of the future, the «dynamic skin»,’ he said.
"Thủy tinh là vật liệu xây dựng quan trọng trong tương lai, «một cái vỏ năng động»," ông nói.

“Think of glass that has been treated to react to electric currents going through it, glass that will change from clear to opaque at the push of a button, that gives you instant curtains.
"Thủy tinh được xử lý để khi phản ứng với dòng điện đi qua nó, nó sẽ chuyển từ dạng trong suốt sang mờ đục chỉ bằng một nút nhấn, tạo cho bạn một màn chắn chỉ trong giây lát.

Think of how the tall buildings in New York could perform a symphony of colours as the glass in them is made to change colours instantly.
Hãy tưởng tượng đến cách mà các tòa nhà cao tầng ở New York có thể trình diễn một bản giao hưởng màu sắc khi mặt kính tòa nhà thay đổi màu sắc chỉ trong chốc lát.

”Glass as instant curtains is available now, but the cost is exorbitant.
"Loại rèm tức thời này đã có mặt, nhưng với chi phí cắt cổ.

As for the glass changing colours instantly, that may come true.
Kính đổi màu ngay lập tức có thể trở thành sự thật.

Mike Davies’s vision may indeed be on the way to fulfilment.
Linh cảm của Mike Davies đang trên con đường trở thành hiện thực.

 

Từ mới:


imposing = hùng vĩ
versatile = đa năng
optics = quang học
ceramic = đồ gốm
bead = hạt 
molten = nấu chảy
plunge = giảm
sag = sink (chìm xuống)
rigid = cứng
opaque = mờ
exorbitant = very very expensive = giá cắt cổ
VIE
View Question


abc