Speaking IELTS part 2 & 3

Describe something that can help you concentrate on work or study

You should say:  

 

-     What it is 

-     How does it help you 

-     What do you think about it  


Jan 01,2019
.

I’m  going  to  tell  about  a  piece  of  technological  device  which  helps  me  focus  on  my  study

and my work. It is a state-of-the-art headphone.

 

When I passed the entrance exam to Language university with flying colors, my mom gave me this headphone as a congratulation gift because I really needed it to improve my English. She took me to an electrical store and made a choice for the latest model. It was in white and pink color with a long string to connect to my computer or phone. It is also portable and convenient to bring on my pocket.  

 

It is so useful that I still use it for many purposes until now. I can concentrate on my study no matter where I am and how noisy the surrounding environment is. Only by wearing the headphone and listening to music or English talks, nothing can break my concentration. For instance, whenever studying in a café, I usually wear the headphone so that I can pay full attention to my study or my work. Also, thanks to this habit, my English listening skill is enhanced a lot because I am now more willing to devote hours each day to practice. Secondly,  

 

All in all, I will keep it as a treasure and use it more frequently.

 

Dịch:

 

Tôi muốn chia sẻ với bạn về một thiếu bị công nghệ giúp tôi tập trung, đó chính là một chiếc

tai nghe hiện đại.  

Khi tôi vượt qua kỳ thi vào trường ngoại ngữ với điểm số cao, mẹ tôi đã cho tôi chiếc tai nghe này như một món quà chúc mừng vì tôi thực sự cần nó để học tiếng Anh. Mẹ đưa tôi tới một của hàng điện tử và đã lựa chọn sản phẩm mới nhất. Chiếc headphone này màu trắng và kết hợp với một đường dây dài màu hồng để nối với máy tính hay điện thoại. Nó cũng khá nhỏ, vừa túi và tiện lợi nên tôi luôn mang trong túi. 

Nó hữu ích đến nỗi tôi vẫn dùng chiếc tai nghe này cho nhiều mục đích khác nhau. Tôi có thể tập trung vào việc học của mình mà chả cần biết tôi đang ở đâu hay môi trường xung quanh ồn ào tới mức nào. Chỉ cần đeo cái tai nghe này vào và nghe nhạc hay những bài nói bằng tiếng Anh, chẳng có điều gì có thể khiến tôi mất tập trung nữa cả. Ví dụ như bất cứ lúc nào học ở quán cafe, tôi thường đeo tai nghe để có thể chú ý 100% vào việc học hay công việc. Cũng nhờ thói quen này mà khả năng nghe tiếng Anh của tôi cũng được cải thiện đáng kể vì tôi sẵn sàng dành nhiều giờ luyện nghe mỗi ngày.  

Tóm lại là, tôi sẽ luôn giữ chiếc headphone này như một vật báu và dùng nó thường xuyên

hơn.

 

 

 

 

 

 


 

1.   Is it important to keep concentrating on something?

 

Certainly yes. If you focus on something, the outcome will be much better than you expect. For example, if you 100% concentrate on learning new words, you can remember more words in comparison with learning them by heart and surfing facebook at the same time. Furthermore, concentration can produce more accurate results and help you avoid evitable mistakes. 

 

 

Dịch:

Vâng chắc chắn là có rồi. Nếu bạn tập trung vào điều gì đó thì kết quả sẽ tốt hơn rất nhiều. Ví dụ nếu bạn 100% tập trung vào học từ mới, bạn có thể nhớ được nhiều từ vựng hơn so với việc cứ vừa học vừa lướt facebook. Thêm vào đó, sự tập trung cũng giúp bạn tạo kết quả chính xác hơn và tránh những lỗi sai không đáng có.

 

2.   What can be done if there is too much noise around?

 

Noise pollution is omnipresent, especially in some packed places such as parks, hospitals or construction sites, so each person needs to have their own methods to address this problem and avoid distraction. Some choose to wear a headphone and listen to music. At that time, music seems to be their rewarding background noise. Others, vice versa, keep a list of quiet places and come to those sites whenever they need peace and concentration.   

 

 

Dịch:

Ô nhiễm tiếng ồn đang hiện hữu ở khắp mọi nơi, đặc biệt những nơi đông đúc như công viên, bệnh viện hay các công trường xây dựng, vì vậy mỗi người cần có cách riêng để giải quyết với vấn đề này và tránh những sự xao nhãng. Một số người chọn cách đeo tai nghe và nghe nhạc, khi đó tiếng nhạc sẽ như âm thanh nền giúp họ tập trung. Ngược lại, một số người có một danh sách những địa điểm yên tĩnh và đến đó khi họ cần sự bình yên hay sự tập trung.

 

3.   When is it the easiest to find concentrated on something?

 

Honestly, when you really immerse yourself in something, you can still keep focusing no matter how noisy it is. I mean the easiest way to concentrate is to find the interest and passion on what you are doing. For instance, I am a bookworm so I’m always engrossed in the real page-turners. At that time, nobody and nothing can disturb me.

 

Dịch

Thành thực mà nói tôi nghĩ khi bạn đắm chìm trong điều gì đó, bạn có thể tập trung dù cho xung quanh rất ồn ào. Ý của tôi là cách dễ nhất để tập trung là cần tìm được hứng thú và niềm đam mê vào thứ bạn đang làm. Ví dụ như tôi là một con mọt sách, nên cứ mỗi lần đắm chìm vào một cuốn sách hay, chẳng ai hay cái gì có thể làm phiền tôi hết.

VIE

abc