Speaking IELTS part 2 & 3

Describe an occasion you helped someone

You should say:  

 

-     Whn and there it happened 

-     Whom you helped  

-     What you did 

-     And explain how you felt about it  


Jan 01,2019
.

Well, I try to help people whenever I can, even if it is in a small way. I try to help my parents with work in the house, and I usually help with the cooking whenever it’s around at the time the meal is being made. If I pass beggars on the street, I often give them something, though not always.   

 

One time in particular, I passed an old man who was begging. It was early in the morning, and I was on my way to a class. Something inside me caused me to take special note of this man. He looked really dirty in some rugged and worn-out clothes. He might be at the age of fifty only but his face is full of wrinkles with a dark skin and a skinny body

 

I started to get some money out of my bag for him but there was a little voice inside which told me to get some food for him instead. I surprised myself at this idea so I hesitated for a moment, but I couldn’t shake the thought. So I went to the nearby market and bought him some fresh stuffed buns, about five of them and a cup of warm soy milk. Then I went back to the man and handed it to him, and said some kind words to him. I think he was very happy to have some warm food on a chilly morning.

 

1. In general, why do people help others?

 

I think it’s the kindness that exists in most human hearts, at least a little. Many of us have needed some help ourselves from time to time, and we know what it feels like to need something. We know it feels good to have help from others when we need it, so we want to help others in the same way. Also, as I mentioned before, often it simply makes us happy to help others in some way.

Tạm dịch:

 

Tôi nghĩa rằng lòng tốt luôn tiềm ẩn trong trái tim mỗi người, dù nhiều hay ít. Rất nhiều người trong số chúng ta sẽ có lúc cần sử giúp đỡ và chúng ta biết rằng cảm giác khi cần giúp đỡ nó như thế nào. Chúng ta đều biết nếu nhận được sự giúp đỡ từ người khác khi ta cần thực sự rất hạnh phúc, vì vậy chúng ta cũng luôn muốn giúp người khác. Chính vì vậy đơn giản là giúp người khác cũng làm chính ta cảm thấy hạnh phúc.

 

2. Do you think it’s important to help people who need help?

 

Of course it’s important. We have a responsibility to do our part whether it’s in our family, our workplace, or amongst friends. None of us are like little islands with nothing or no one around us. We influence each other, and contribute to the atmosphere and environment around us, at least we should. And just as we want others to help us, we should naturally be willing to help others.

 

 

Tạm dịch:

 

Đương nhiên việc giúp đỡ người khác rất quan trọng. Chúng ta có trách nhiệm là một phần trong gia đình, trong nơi làm việc và trong nhóm bạn bè. Chúng ta không phải cá thể độc lập như một hòn đảo khô khằn không ai bên cạnh, mà chúng ta ảnh hưởng lẫn nhau và góp phần tạo nên bầu không khí ta sống. Chính vì thế, nếu ta muốn người khác giúp đỡ mình, bản thân mình cần sẵn lòng giúp đỡ người khác. 

 

3. How do you feel after you have helped someone?

 

Usually I feel very good when I’ve helped someone. Even if the help I gave was difficult for

me or in an inconvenient time. Even if it was a sacrifice for me, afterwards it seems that I

 

 

am happier than when I began, and sometimes I even seem to have more energy or time left for myself. It may sound funny, but sometimes it seems a little like magic how I end up with more time or more energy or more money or whatever, after I have given some away to another person.

 Tạm dịch:

 

Thường thì tôi sẽ cảm thấy rất vui khi đã giúp đỡ ai đó. Dù cho việc giúp đỡ họ là một điều khó khăn, hay trong thời điểm không thích hợp, hay tôi phải hy sinh điều gì đó của cá nhân để giúp họ, tôi vẫn cảm thấy vui hơn sau khi giúp đỡ người khác. Đôi khi, tôi phải mất thêm thời gian, năng lượng để giúp người khác nhưng nó như thể ảo thuật ý, sau đó tôi còn nhận lại được nhiều thời gian, năng lượng hoặc tiền bạc hơn cả thứ tôi đã cho đi. 

 

4. Many people only look out for themselves and never think about helping others. What

do you think of this attitude?

 

I think it’s sad. I know it is common, but it’s a sad statement of modern life, at least in big cities. I know not everybody is that way, but nowadays a lot of people have become very selfish. It seems that so many people are in such a rush to get rich or get better jobs or into the best schools that they hardly even notice people who need help. Maybe if people were not so absorbed in their own worlds, they would see the needs more and would do something about it. At least I hope so.

 Tạm dịch:

 

Tôi biết tình huống này xảy ra khá thường xuyên nhưng đây là thực trạng khá đáng buồn ở các thành phố lớn. Không phải ai cũng như thế nhưng ngày nay, có nhiều người trở nên ích kỷ hơn. Họ quá bận rộn với việc làm thế nào để trở nên giàu có, để có việc làm tốt, học trường uy tín ,… đến nỗi mà họ chẳng còn thời gian mà chú ý đến những người khác, đang cần họ giúp đỡ. Nếu mọi người không bị chìm đắm trong thế giới riêng của họ, họ sẽ nhìn thấy nhiều con người cần sự giúp đỡ hơn và sẽ làm điều gì đó, tôi hy vọng vậy.

 

 

 

 

 

 

Helping visitors

 

5. What is the most important way for a country to help visitors?

 

Probably the most common form of help needed by foreigners is help with the language. I’ve also seen foreigners on the streets who seem to be a little lost. Sometimes they’re looking at their maps trying to find a famous tourist spot, so giving directions is another common way to help foreigners. I’ve done this a few times, and it was an interesting chance to talk to someone from another country.

Tạm dịch:

 

Có lẽ cách phổ biến nhất để giúp khách du lịch nước ngoài đó là ngôn ngữ. Tôi cũng đã gặp nhiều người nước ngoài trên phố đang bị lạc đường và họ nhìn vào bản đồ để tìm đường đi đến những điểm du lịch, vậy nên một cách khác để giúp họ đó là chỉ đường. Tôi đã giúp họ một vài lần bằng cách này và đó thường là những trải nghiệm khá thù vị để nói chuyện với người từ các quốc gia khác. 

 

6. Do you think that countries should help other countries in need?

 

Yes, by all means. Our country has helped other countries many times, such as after the tsunami or severe hurricanes which caused so much damage in Thailand, Indonesia and India, we sent aid to them. I think we should look at the world as a very large neighborhood, and if we can try and do as much as possible for our neighbors, everyone is a lot happier and friendlier towards each other.

Tạm dịch:

 

Tôi hoàn toàn đồng ý. Đất nước của tôi đã giúp đỡ nhiều nước khác nhiều lần. Ví dụ như sau trận sóng thần hay bão gây thiệt hại lớn cho Thái Lan, Indonesia và Ấn Độ, chúng tôi đã gửi hỗ trợ đến cho họ. Tôi nghĩ chúng ta hãy cứ coi thế giới như một ngôi làng lớn, và nếu chúng ta cố gắng nhất có thể vì những người hàng xóm của mình, họ sẽ vui vẻ và thân thiện hơn.

 

 

Honestly though, I think doing this might have made me happier than it did him. I really felt like I did a favour to make his life brighter some way and I was put in a good mood all day. I think next time whenever I can give somebody a hand, I will try. 

 

VIE

abc