Speaking IELTS part 2 & 3

Describe a video game that you've ever played

You should say:

 

-     what game did you play? 

-     who did you play with?

-     when did you play? 

-    and explain why you liked to play it.

Jan 01,2019
.

To be honest, normally, I am not that much interested in video games because I consider them as a distraction, which has nothing to do with a workaholic like me. However, recently, as I had been suffering from constant stress, my sister suggested that I should take up Mario, which is a celebrated console game to let my hair down. And, I immediately fell in love with it right after the first time trying.

 

I often play Mario with my sister as that game has now become our shared hobby. She is really a game addict who can always come up with great ideas to win the game, which I guess because she had played it too many times.

 

With regard to the time when we play together, I have to say that however fanatical we are about that, we have to restrict our play time so as to guarantee our work and study results. So, we just play it in our spare time.

 

There are two main reasons why this game is right up my alley. First, it is a great stress reliever. Whenever I indulge in it, I can escape from my daily routines and be transported to a virtual world full of fun and adventures. In addition, my hand-eye coordination can also be improved , and I also can maintain a sense of competition which serves as a motivation for me to try my best to achieve my life goals.

 

1.   What are the most popular games in your country? 

 

Well, off the top of my head, there is a game that is all the rage now in Vietnam, which is called “Arena of Valour”, an epic new multiplayer online battle arena developed by a world- wide famous game company called Game Masters. This game features topnotch graphic design and a captivating plot/storyline , which explains why it is so prevalent among Vietnamese people, especially the young. It’s no exaggeration that it has become the main topic of every conversation among teenagers and children in Vietnam.

Tạm dịch:

 

Tôi nghĩ ngay đến một game mà đang rất thịnh hành ở Việt Nam mang tên là …. Đây là một chiến trường ảo với rất nhiều người chơi được phát triển bởi một công ty nổi tiếng thế giới mang tên Game Masters. Game này sử dụng những thiết kế đồ hoạ đỉnh cao và cốt chuyện cực kì thú vị, và đó chính là lí do vì sao nó lại nổi tiếng ở Việt Nam, đặc biệt đối với giới trẻ đến thế. Không nói quá chứ game này là chủ đề thảo luận chính của thanh thiếu niên ở Việt Nam. 

 

2.   Do  children  in  your  country  like  playing  computer  games?  What  games  do  they  like

most? 

 

Even though I am not a child anymore, as far as I know, most youngsters in Vietnam are game fanatics as I often catch sight of game centers packed with young children and teenagers gluing their eyes to computer screens without noticing anything around. With regard  to  the  games  they  are  most  fanatical  about,  I  think  3D  strategy  games  with spectacular graphic design are most appealing to them, regardless of gender.

Tạm dịch:

 

Mặc dù tôi không còn trẻ nữa nhưng như tôi biết thì hầu hết những đứa trẻ ở Việt Nam đều thích chơi game hết vì tôi thường thấy các quán game chật cứng những đứa trẻ nhỏ và thanh thiếu niên dán mắt vào màn hình máy tính, chẳng chú ý gì xung quanh. Khi nói về games chúng thích, thường chúng rất thích các games chiến thuật 3D với đồ hoạ đẹp, dù cho chúng là nam hay nữ. 

 

3. Do old people play games? 

 

Well, I can’t say for sure whether elderly people in my country play games or not, but if you ask me, I think yes. Senior citizens are mostly retired people, so they may play some games like chess or China chess to chill in their free time. In addition, it is also a good way for them to socialize with their peers and train their brain in order to avoid some age-related ailments  like migraine or Alzheimer, which are often associated with poor memory and brain degeneration.

 

Tạm dịch:

 

Tôi không rõ rằng người lớn tuổi ở quốc gia của tôi có chơi game không nhưng tôi nghĩ là có. Người già hầu như đã nghỉ hưu và họ có thể chơi một số game như cờ, cờ tướng để giải trí trong thời gian rảnh. Them vào đó, đây cũng là một cách tốt để họ gặp gỡ bạn bè và hoạt

 

 

động não bộ để tránh những chứng bệnh của tuổi già như bệnh đau đầu hoặc mất trí nhớ. Những căn bệnh này thường do trí nhớ kém hoặc não bộ thoái hoá. 

 

4.   Is winning the most important thing in a competition?

 

 Well, it depends on each individual’s personality, I suppose. For those who are ambitious and goal-oriented, winning is a pre-requisite for their personal fulfilment and they often do their utmost to win, at any cost. However, there are also those who do not place a high emphasis on beating their opponents, they aim to acquire experience or learn from others who are better than them. In this case, winning is just of secondary importance.

 

Tạm dịch:

 

Tôi nghĩ tuỳ vào tính cách của mỗi cá nhân. Một số người khá hoài bão và có mục tiêu thì đối với họ, chiến thắng chính là điều kiện tiên quyết hằng đầu và họ cố gắng hết sức để chiến thắng bằng mọi giá. Tuy nhiên có những người không quá nặng nề về việc đánh bại đối thủ và họ muốn có thêm trải nghiệm và học từ người khác giỏi hơn họ. Trong tình huống này, việc chiến thắng chỉ là ưu tiên số 2. 

 

5.   Why do many people like to win?

 

I guess a great number of people attach great importance to victories because of two main reasons. Firstly, most people desire to win in competitions so as to reap some benefits that can come in the form of material possessions or spiritual encouragement. A salient example is in the case of sportspeople who train hard day and night to bring triumphs to their countries. The other reason is that winning is a way for some individuals to affirm their self- worth and boost their self-esteem so that they can be more confident in life.

 

Tạm dịch:

 

Tôi đoán rằng nhiều người quan trọng việc chiến thắng vì hai lí do chính. Đầu tiên mọi người mong chiến thắng vì những lợi ích về mặt vật chất và tinh thần mà việc chiến thắng mang lại. Một ví dụ điền hình là người chơi thể thao luyện tập chăm chỉ cả ngày lẫn đêm để mang đến chiến thắng cho đất nước. Lý do thứ hai là chiến thắng là cách khẳng định giá trị của bản thân và tăng lòng tự tôn để họ có thể tự tin hơn trong cuộc sống. 

 

6.   Do you think schools should have more prizes for students?

 

In my opinion, there are some obvious benefits of awarding more prizes for students like motivating them to try harder and achieve better results, which is essential for their development. In this way, they would continue to apply themselves to receive more awards. However, there are also some drawbacks of this practice, especially when students go to school only because of prizes and awards, while in my opinion, they should understand that studying is their obligation and it is for the sake of themselves, so that they would be more pro-active in their study. 

Tạm dịch:

Theo ý kiến của tôi thì sẽ có nhiều mặt lợi khi chúng ta tặng thưởng những học sinh, ví dụ như khuyến khích chúng cố gắng hơn nữa và đạt được kết quả cao hơn và điều này thực sự cần thiết cho sự phát triển của chúng. Từ đó chúng sẽ càng cố gắng để nhận thưởng hơn. Tuy nhiên cũng có một số mặt hại đặc biệt khi học sinh đến trường chỉ vì phần thưởng. Nhẽ ra, trẻ cần phải hiểu rằng học tập là nghĩa vụ và phục vụ cho chính chúng, vậy nên chúng cần chủ động trong quá trình học của mình. 

VIE

abc