Speaking IELTS part 2 & 3

Describe a trip you went on by public transportation

You should say:  

 

-     Where you went 

-     What means of transportation you took  

-     Who were with you

-     How you felt about the trip 


Jan 01,2019
.

I would like to talk about a trip that I went to by a public transportation a long time ago. This memory left a lasting impression on me until now.

 

Though I have my own motorbike, I sometimes use public transportation to commute from home to workplace. On this day, I went by bus with one of my colleagues because it was forecasted that it would rain cat and dog in the morning and I didn’t want to get wet.  We departed at 7 a.m and tended to arrive at nearly 8 a.m. I thought choosing to travel by bus was a smart choice due to several reasons. Initially, in this sprawling city, the traffic congestion is extremely terrible. In fact, travelling by bus would help you avoid a tailback or a pile – up because we all have the own line for public transportation. Secondly, sitting on a bus protect you from suffering the gas emission coming from other traffic, thus, a better health would be created.

 

To me, this trip was a best choice I’ve ever made in my life. I had a valuable chance to enjoy the pace of life of the normal rat race in the city that I often ignored when traveled by private motorbike. Moreover, I felt safer while sitting on a bus since I didn’t need to care about speed limit or jumping the lights as normal.

 

All in all, this trip is still fresh in my mind and I would use public transportation more in the

future.

 

Dịch:

 

Tôi muốn nói về một chuyến đi mà tôi đi bằng phương tiện giao thông công cộng một thời

gian trước đây. Kỷ niệm này đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi đến tận bây giờ.

 

Mặc dù tôi có xe máy riêng nhưng đôi khi tôi cũng sử dụng phương tiện giao thông công cộng để đi lại từ nhà đến nơi làm việc. Vào ngày đó, tôi đã đi bằng xe buýt với một đồng nghiệp của mình bởi vì trời được dự báo rằng sẽ có mưa rào vào buổi sáng và tôi không muốn bị ướt. 

 

Chúng tôi khởi hành lúc 7 giờ sáng và định đến nơi vào khoảng 8 giờ. Tôi nghĩ rằng việc chọn đi bằng xe buýt là một lựa chọn thông minh vì nhiều lý do. Đầu tiên. ở thành phố rộng lớn này, tắc nghẽn giao thông cực kỳ khủng khiếp. Trong thực tế, đi lại bằng xe buýt sẽ giúp bạn tránh việc xe cộ đông đúc hoặc va chạm giao thông bởi vì chúng ta có làn đường riêng cho giao thông công cộng. Thứ hai, ngồi trên một chiếc xe buýt sẽ bảo vệ bạn khỏi bị khí thải phát ra từ các phương tiện giao thông khác, do đó, bạn sẽ có sức khỏe tốt hơn.

 

Với tôi, chuyến đi này là một lựa chọn tốt nhất mà tôi từng thực hiện trong cuộc đời mình. Tôi đã có một cơ hội quý giá để tận hưởng nhịp sống của sự xô bồ hàng ngày trong thành phố mà tôi thường bỏ qua khi đi bằng xe máy riêng. Hơn nữa, tôi cảm thấy an toàn hơn khi ngồi trên xe buýt vì tôi không cần quan tâm đến giới hạn tốc độ hoặc việc vượt đèn giao thông như bình thường.

 

Tóm lại, chuyến đi này vẫn còn rất mới mẻ trong tôi và tôi sẽ sử dụng phương tiện công cộng

thường xuyên hơn trong tương lai.

 

 


 

1.   How easy is it to travel around your country?

 

Normally it is easy to travel in my country, however, in the big cities, the traffic jam is terrible in rush hour because of private cars and motorbikes using. Therefore, I prefer using public transportation like bus to my own bikes to commute from home to workplace.

 

Dịch:

 

Thông thường rất dễ dàng để đi đi lại ở nước tôi, tuy nhiên, ở các thành phố lớn, ùn tắc giao thông sẽ rất khủng khiếp trong giờ cao điểm vì việc sử dụng xe máy và ô tô riêng. Vì vậy, tôi thích sử dụng phương tiện giao thông công cộng như xe buýt hơn đi là đi xe máy riêng để đi từ nhà đến nơi làm việc.

 

2.    Which method of travel do you consider safest? Why?

 

Honestly travelling by planes is my cup of tea because I suppose it is safest. It has own flight

line in the sky and can avoid most of traffic crash as normal mode of transportation.  

 

Dịch:

 

Thú thực thì đi lại bằng máy bay là sở thích của tôi bởi vì tôi cho rằng nó là an toàn nhất. Nó có đường bay riêng trên bầu trời và có thể tránh hầu hết các vụ tai nạn giao thông như các phương tiện giao thông thông thường.

 

3.    Has travel become safer in recent years than that was in the past?

 

Thanks to the technology advancement, travelling is safer and more convenient than previous time. The mechanicians fix all the mistakes of cars and bikes and make them even easier to use. 

 

Dịch:

 

Nhờ tiến bộ công nghệ, việc đi lại an toàn hơn và thuận tiện hơn so với thời gian trước. Các

kỹ sư sửa chữa tất cả những sai sót của ô tô và xe máy và làm cho chúng dễ sử dụng hơn.

 

4.   What are the pros and cons of low-cost air travel?

 

Obviously it will be easier for people to travel, especially the low-income people. However, more flights can bring more air pollution because the current planes still use fossil power to operate like oil or gas.

 

Dịch:

 

Rõ ràng sẽ dễ dàng hơn cho mọi người đi lại, đặc biệt là những người có thu nhập thấp. Tuy nhiên, nhiều chuyến bay hơn có thể mang lại nhiều ô nhiễm không khí hơn vì các máy bay hiện tại vẫn sử dụng năng lượng hóa thạch để vận hành như dầu hoặc khí đốt.

 

5.   How do you think people will travel in the future?

 

I hope more environment – friendly vehicles will be invented in the future for travellers. They can use them more frequently without concerning about the pollution. Moreover, the automatic traffic such as automatic cars or flights will reduce people’s energy.

 

Dịch:

 

Tôi hy vọng nhiều loại xe thân thiện với môi trường sẽ được phát minh trong tương lai cho

người hay đi lại. Họ có thể sử dụng chúng thường xuyên hơn mà không cần quan tâm đến


 

việc ô nhiễm. Hơn nữa, những phương tiện giao thông tự động như ô tô hoặc máy bay tự

động sẽ giảm sức lực của con người.

 

6.   Should  the  government  in  a  country  focus  more  on  rail  transports  or  road

transports? Why?

 

The road transports  are overloaded  now so  I  think rail transports  will be a  suitable alternative. Moreover, rail transports seem to be much safer than the normal way and they help avoid traffic jam.

 


Dịch:

 

Giao thông đường bộ đang quá tải nên tôi nghĩ giao thông đường sắt sẽ là một giải pháp thay thế phù hợp. Hơn nữa, giao thông đường sắt dường như an toàn hơn nhiều so với giao thông thông thường và giúp tránh kẹt xe.

VIE

abc